Værdier

Værdier

Den overordnede vision i forholdet til barnet er at tale barnets sag. Vi vil værne om barndommen og være tro mod vore iagttagelser af hvert enkelt barn. Vi er en ‘have’ for ’børn’, hvor børn har rum og mulighed for at være børn og for at lære, alt det de skal som børn.

Da der tages udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogiske principper og Antroposofien, opfatter vi barnet som værende et fysisk, sjæleligt og åndeligt menneske. Derfor er det vort mål at vi dagligt værner om og forholder os til at barnet er et efterlignende væsen, rytmisk væsen og et sansende væsen.


Barnet som efterlignende væsen

Barnet har en indre trang til at efterligne omgivelserne. Gennem medmenneskelig omgang og æstetiske omgivelser, skaber vi forhold som er efterligningsværdige for barnet.


Der er utallige hverdagssysler som vi på en hverdag må gå igennem, for fx at få brød på bordet - melet skal blandes med vand og forvandles til dej, derefter må den hæve, hvorefter den kan formes, bages og endeligt spises. Efterligning viser barnet en hel proces. Andre eksempler på efterligning er: Hugge brænde, vaske tøj, luge i haven, køre til kompost osv.

Mennesket har mange rytmer. For det lille barn er der mange rytmer at lære. Fx fordøjelsesrytmen, dag/nat-rytmen, spiserytmen, dagsrytmen, ugerytmen, årstidsrytmen. Rytme giver tryghed og tillid, rytme giver overskud. Derfor har vi i Høkassen klare rytmer i dagsforløbet og ligeledes er der ugerytme og årstidsrytme.


I dagsforløbet kan rytmen ligefrem opleves som en indånding og en udånding. Fx fri leg (udånding) – morgensang med sanglege (indånding) – fri leg (udånding) –spisestund (indånding) –  osv.


Barnet som  et rytmisk væsen

Barnet som  et sansende væsen

Alt hvad barnet sanser, hengiver barnet sig til. Det må vi voksne være bevidste om. Derfor må vi give barnet muligheden for at kunne hengive sig til sine sanseindtryk. Derfor vælger vi  legetøj, som er lavet af naturmaterialer fx silke, uld, porcelæn, metal og træ, da barnet herigennem kan få næret sine sanser.


Endvidere er farverne på væggene, naturen og de 4 elementer af stor betydning for sanserne. Grunden til at vi laver varm økologisk mad, kan endvidere nævnes her, da sanserne jo berører, lugter, smager, hører og ser vores mad!


Vi går ikke ud fra at det lille barn er en lille voksen. Vi går ud fra at barnet er et barn, som er ved at gennemgå en udvikling. Det handler ikke om at gøre barnet skoleparat før tiden, men at give barnet tid til at være barn. Vi er bevidste om at denne udvikling sker i barnets eget tempo.