Indmeldelse

Indmeldelse

Ønsker man at indmelde sit barn i Høkassen, kan man kontakte børnehaven med henblik på en personlig rundvisning og efterfølgende samtale. Her giver vi os tid til at fortælle om stedet, pædagogikken og de særlige forhold man evt. skal være opmærksom på som forældre til børn i Høkassen. Besøget tager ca. ½-1 time.  Du kan kontakte os  ved at udfylde  kontaktformularen på denne side, sende os en mail eller ved at ringe indenfor vores åbningstider.


For at blive indmeldt skal man udfylde en "optagelse på venteliste" blanket, med barnets personlige oplysninger og tidspunktet for den ønskede opstart, underskrive den og give/sende den til børnehaven Blanketten udleveres efter besøg (og findes også nederst på siden). På den måde vil man stå på den officielle venteliste, og vi vil så hurtigt som muligt give besked om evt. optagelse eller orientere omkring tidsperspektivet for optagelse af det pågældende barn.


Da vi er en integreret institution med et begrænset antal børn, kan vi ikke benytte os af ”først til mølle” –princippet. Det betyder, at vi forbeholder os ret til at vælge ud fra de børn, vi har stående på ventelisten. Det er overvejelser omkring især køn og alder, der er nødvendige for at bevare en kontinuerlig harmonisk børnegruppe, samt sikrer at det enkelte barn har jævnaldrende at følges med i børnehavetiden.


Barnets trivsel

Alle forældre tilbydes en samtale ca. 3 mdr. efter barnets opstart i Høkassen. Dernæste tilbydes en samtale når banet fylder 3 år og 5 år. (Børnene deltager ikke i samtalerne).Derudover er det naturligves altid muligt at bede om en samtale, hvis behovet og ønsket er der. Vi voksnes kommunikation og gode samarbejde er forudsætning for barnets trivsel.

Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt til børnehaven med én måneds varsel til den. 1. i måneden. Fristen er gældende, så snart man har fået bekræftelse på, at barnet er optaget i Høkassen til en given dato.


 
 
 
 

Kontakt


Har du spørgsmål eller ønsker du at få en rundvisning, så kontakt os her eller på telefonnummer 63430032.

Indmeldelsesblanket

Nyttig information

PRIS

Vuggestue: Kontakt os pr. mail for aktuel pris

Børnehave: Kontakt os pr. mail for aktuel pris. 

Madordning 500 kr. pr. måned for både vuggestue- og børnehavebørn

Forældrebetaling for børnehave og vuggestue betales med 11 rater. Juli er betalingsfri

Melde syg/fri

Hvis jeres barn er syg eller holder en fridag vil vi bede jer om at ringe inden kl. 9.00 den pågældende dag. Indtal gerne en besked på telefonsvareren.

Det vil være en stor hjælp for os, hvis I skriver i mødebogen i gaderoben, hvis I på forhånd ved barnet holder fri en bestemt dag.


Kontakt

Nedermarken 8, Ørsbjerg, 5560 Aarup

tlf 63430032

hokassen@outlook.dk

Åbningstider: 06.15-16.45 (Fredag kl. 16.15)


Information til nye forældre

Læreplaner