Indmeldelse

Indmeldelse

Ønsker man at indmelde sit barn i Høkassen, kan man kontakte børnehaven med henblik på en personlig rundvisning og efterfølgende samtale. Her giver vi os tid til at fortælle om stedet, pædagogikken og de særlige forhold man evt. skal være opmærksom på som forældre til børn i Høkassen. Besøget tager ca. ½-1 time.  Du kan kontakte os  ved at udfylde  kontaktformularen på denne side, eller ved at ringe indenfor vores åbningstider.


For at blive indmeldt skal man udfylde en indmeldelsesblanket med barnets personlige oplysninger og tidspunktet for den ønskede opstart, underskrive den og sende den til børnehaven (Blanketten findes nederst på siden). På den måde vil man stå på den officielle venteliste, og vi vil så hurtigt som muligt give besked om evt. optagelse eller orientere omkring tidsperspektivet for optagelse af det pågældende barn.


Da vi er en integreret institution med et begrænset antal børn, kan vi ikke benytte os af ”først til mølle” –princippet. Det betyder, at vi forbeholder os ret til at vælge ud fra de børn, vi har stående på ventelisten. Det er overvejelser omkring især køn og alder, der er nødvendige for at bevare en kontinuerlig harmonisk børnegruppe, samt sikrer at det enkelte barn har jævnaldrende at følges med i børnehavetiden.


Barnets trivsel

Alle forældre tilbydes en samtale årligt omkring deres barns trivsel i Høkassen. Alle nye børn og forældre bliver tilbudt samtale ca. 3 mdr. efter opstart i Høkassen (Børnene deltager ikke i samtalerne).

Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt til børnehaven med én måneds varsel til den. 1 i måneden. Fristen er gældende, så snart man har fået bekræftelse på, at barnet er optaget i Høkassen til en given dato.


 
 
 
 

Kontakt


Har du spørgsmål eller ønsker du at få en rundvisning, så kontakt os her eller på telefonnummer 63430032.

Indmeldelsesblanket

Nyttig information

PRIS 2019

Vuggestueplads: 3083 kr inkl. kost fire dage om ugen

Børnehaveplads 2570 kr inkl. kost fire dage om ugen

Forældrebetaling for børnehave og vuggestue betales med 11 rater. Juli er betalingsfri

Melde syg/fri

Hvis jeres barn er syg eller holder en fridag vil vi bede jer om at ringe inden kl. 9.00 den pågældende dag. Indtal gerne en besked på telefonsvareren.

Det vil være en stor hjælp for os, hvis I skriver i mødebogen i gaderoben, hvis I på forhånd ved barnet holder fri en bestemt dag.


Kontakt

Nedermarken 8, Ørsbjerg, 5560 Aarup

tlf 63430032

hokassen@outlook.dk

Åbningstider: 06.15-16.45 (Fredag kl. 16.15)


Information til nye forældre

Læreplaner